Höörs Musik– och Teatersällskap (HMTS) bildades 1986 som Höörs Musiksällskap.
Föreningens uppgift var att arrangera och i vissa fall också producera konserter. I början hölls konserterna i kyrkan eller i musikskolans stora sal, men efterhand som Kulturhuset Anders färdigställdes flyttades konserterna dit.
Många stora artister och musikgrupper har gästat föreningen: Elisabeth Söderström, Hans Leygraf, The Lark Quartet, Svend Asmussen, Musica Antiqua m.fl.
Varje sommar producerar man numera också en opera där barn och ungdomar får arbeta tillsamman med professionella sångare och musiker.
Sedan hösten arrangerar man också teaterföreställningar och föreningens namn har ändrats till Höörs Musik– och Teatersällskap.